May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Đan Mạch (Denmark) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đan Mạch (Denmark) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Denmark (Đan Mạch) tại thủ đô Hà Nội và Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch tại TP HCM.

Đại Sứ Quán Đan Mạch (Denmark) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đan Mạch 🇩🇰 Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Copenhagen, Đan Mạch 🇩🇰 Điện thoại: 39184178; 39182629 Fax: (0045) 3918 4171 Email: embvndk@hotmail.com Website: https://vnembassy-copenhagen.