April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Đan Mạch (Denmark) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Đan Mạch (Denmark) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đan Mạch (Denmark) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Đan Mạch (Denmark) tại thủ đô Hà Nội và Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch tại TP HCM.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đan Mạch 🇩🇰 Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Copenhagen, Đan Mạch 🇩🇰 Điện thoại: 39184178; 39182629 Fax: (0045) 3918 4171 Email: embvndk@hotmail.com Website: https://vnembassy-copenhagen.