April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Đan Mạch (Denmark) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Đan Mạch (Denmark) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đan Mạch (Denmark) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Denmark (Đan Mạch) tại thủ đô Hà Nội và Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch tại TP HCM.

TAGS Denmark
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

You’d be glad to know that there is not a lot of requirements that you need to comply with when applying for the e-visa. Denmark nationals who wish to apply for the Vietnam e-visa should prepare the following: Passport – you should have your Denmark passport ready.

The Vietnam e-visa is basically an online version of the Vietnam visa. But instead of going through the traditional process of applying from a Vietnam embassy, this visa will simply require you to go online.

There are quite a few things that Danish citizens need to provide when you apply for the Vietnam e-visa. Danish Passport: Danish citizen who is applying for e-visa must have their passport ready that needs to be valid for a period of 6 months after they enter the country.