April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Estonia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Estonia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 34 đường Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3925 0222 ext 217
  • Fax : (028) 3925 7276
  • Email : Do.van.muoi@mfa.ee
  • Website: http://estoniaconsulate.com.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/cmVhmYHe34XXLV8m6

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Estonia hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Estonia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Estonia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Estonia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Estonia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.