April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Estonia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Estonia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 34 đường Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3925 0222 ext 217
  • Fax : (028) 3925 7276
  • Email : Do.van.muoi@mfa.ee
  • Website: http://estoniaconsulate.com.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/cmVhmYHe34XXLV8m6

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Estonia hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Estonia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Estonia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Estonia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Estonia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 34 Nguyen Thi Nghia street, Ben Thanh ward, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC) Phone : (028) 3925 0222 ext 217 Fax : (028) 3925 7276 Email : Do.van.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Estonia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Estonia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

The cost of getting a Vietnam e-visa will vary. For citizens of Estonia, the e-visa processing fee is $25.

Applying for the Vietnam e-visa for Estonian citizens is so easy. There are no complicated steps to do.

So what are the requirements needed for Estonian Citizens to apply Vietnam e-visa? Refer below for the list. Estonian passport that’s valid for at least six months from your entry to Vietnam.

In order to get the e-visa application form accepted by the visa authority, it is important to submit the necessary documents with the application form. The documents that you need for Vietnam e-visa are: An Estonian passport that is valid for a period of 6 months from the date you have arrived in the country.

Citizens of Estonia are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Estonia are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.