March 8, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Estonia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Estonia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : No. 1, Liangmaqiao Beixiaojie, Chaoyang District,
    Beijing 100600, China
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | từ 09:00 – 17:00.
  • Điện thoại : (86 10) 85316700
  • Fax : (86 10) 85316701
  • Weibo : http://weibo.com/estoniaembassy
  • E-mail addresses: embassy.beijing@mfa.ee | consular.beijing@mfa.ee (Lãnh sự) | commerce.beijing@mfa.ee (Thương mại)
  • Website : https://beijing.mfa.ee
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/WhJKHhwKzuiS8JyA9