March 8, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Equatorial Guinea tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Equatorial Guinea tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 02 Dong Si Jie, San Li Tun, 100600 Beijing, China
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 08:30 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65323679
  • Fax. +86-10-653202438
  • E-mail : embguiec@yahoo.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/NFimSTWLt3iSVZkj7