March 8, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Liberia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Liberia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Toà nhà G36, khu biệt thự King’s Garden, số 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, China.
  • Điện thoại : +86-10-64403007
  • Fax : +86-10-64403918
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/cG2hQFmRejVryDGL9
TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Lithuania in Beijing, China Chancery of the Embassy : #A-18 King’s Garden Villa, 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District, 100125 Beijing, China. Working hours : Mon.

Embassy of Liberia in Beijing, China Chancery of the Embassy :Building No.G36, King’s Garden Villa, No.

Embassy of Latvia in Beijing, China Chancery of the Embassy : Villa 02-02, Section A of Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound, No.22 Dongfang East Street, Chaoyang District, Beijing, China.

Đại Sứ Quán Jordan tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 05 Dong Liu Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist., Beijing, China.

Embassy of Jordan in Beijing, China Chancery of the Embassy : No.5 Dong Liu Jie San Li Tun, Chaoyang Dist.

Embassy of Jamaica in Beijing, China Chancery of the Embassy : Jian Guo Men Wai, Diplomatic Compound, No 1 Xiu Shui Street, Building 6, Room 6-2-72. Chaoyang District, Beijing, China.