March 8, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Latvia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Latvia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : biệt thự 02-02, khu A, khu Ngoại giao đoàn Liangmaqiao, số 22 Dongfang East Street, Chaoyang District, Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 18:00
  • Điện thoại : +86 10 853 230 09 | 853 211 09
  • Fax : +86 10 853 219 25
  • E-mail : embassy.china@mfa.gov.lv | consulate.china@mfa.gov.lv
  • Website : https://www.mfa.gov.lv/en/china
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/krJ1DntmLLywDyEt9