March 8, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Lithuania tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Lithuania tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : #A-18 King’s Garden Villa, 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 18:00
  • Điện thoại : +86 10 845 185 20
  • Fax : +86 10 659 065 07
  • E-mail : amb.cn@urm.lt | consul.cn1@urm.lt (consular)
  • Facebook : https://www.facebook.com/LietuvaKinijoje
  • Website : https://cn.mfa.lt
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/rV2PbxHaM9JmWpWeA