March 8, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Jamaica tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Jamaica tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : phòng 6-2-72, toà nhà số 6, khu Ngoại giao đoàn, Jian Guo Men Wai, số 1 Xiu Shui Street, Chaoyang District, Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : sáng thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 hrs – 17:00 hrs
  • Điện thoại : 011- 8610 6532-0670-1 | 8610 6532-0667
  • Fax : 011- 8610 6532 0669
  • E-mail : embassy@jamaicagov.cn
  • Website : https://mfaft.gov.jm
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/MRtPzA8xoSFAc2eRA