March 8, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Guinea tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Guinea tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 2, Xi Liu Jie, San Li Tun, Beijing 100600, China
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65324279
  • Fax : +86-10-65324957
  • Email : ambnigpek@yahoo.fr
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JvQbtVsD5tCST6UG8