March 8, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Jordan tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Jordan tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 05 Dong Liu Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist., Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65323906 | 65323265
  • Fax : +86-10-65323283
  • E-mail : Beijing@fm.gov.jo
  • Website : https://www.mfa.gov.jo/en/embassy/Beijing
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/1ppzHrVjXYGzpi477