April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Georgia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Georgia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Georgia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Georgia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Georgia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Georgia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Georgia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Georgia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Georgia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Georgia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Georgia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

You’ll need to accomplish an application form online when applying for the Vietnam e-visa. Make sure you have the following requirements: Valid email address where you will receive a copy of your e-visa.

Georgian citizens who have the Vietnam e-visa can use it to enter the country once only since it is a single-entry visa. This visa will allow them to stay in Vietnam for 30 days.

The steps involved in applying for the Vietnam e-visa for citizens of Georgia are pretty straightforward. Here’s how: Access the official website for the Vietnam e-visa application.

There is a series of documents that Georgian passport holders need to provide for the Vietnam e-visa. You need to provide all the important documentation and make sure they are true and original.

Citizens of Georgia are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Georgia are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.