April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Grenada tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Grenada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Grenada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Grenada cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Grenada tại thủ đô Hà Nội

TAGS Grenada
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Grenada Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Grenada vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Grenada are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Grenada are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Grenada 🇬🇩? Unfortunately, there has been no Vietnam embassy or Consulate opened in Grenada so far. You can check your neighbouring countries to find the nearest Vietnam Embassy/Consulate to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Grenada 🇬🇩. Options for citizens of Grenada getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.