Sơ lược về Grenada Quốc gia Caribe này bao gồm đảo chính, còn được gọi là Grenada, và các đảo nhỏ hơn xung quanh. Grenada được mệnh danh là Đảo Gia vị (Spice Isle), hòn đảo chính là nơi có nhiều đồn điền nhục đậu khấu.

Chính phủ Grenada hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Grenada tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Grenada tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Grenada tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Grenada tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Grenada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Grenada tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Grenada tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Grenada tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Grenada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Grenada hoặc Đại Sứ Quán Grenada tại TP Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Grenada tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Grenada hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Grenada tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Grenada tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Grenada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Grenada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Ghi chú : Chính phủ Grenada cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Grenada tại thủ

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Grenada Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Grenada vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1