May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Grenada tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Grenada hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Grenada tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Grenada tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Grenada tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Grenada