April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : phòng 901, toà nhà Saigon Tower, số 29 đại lộ Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 9.00 – 12.00 và chiều 12.30 – 16.30.
  • Điện thoại : (028) 3823 5932
  • Fax : (028) 3825 0521
  • Email : hcm@minbuza.nl
  • Website : https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/vietnam/about-us/consulate-general-in-ho-chi-minh-city
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/bBHBsCeeNoToppmd6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Hà Lan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hà Lan 🇳🇱 Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB The Hague, the Netherlands 🇳🇱 Điện thoại: +31 070 3648917 – 3644300 Fax: +31 070 3648656 Email: vnembassy.nl@mofa.