April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 44 đường Hoàng Diệu, Quận 4 , Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam.
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 10:00 – 12:00
  • Điện thoại : (028) 3940 0762 | 3825 4279
  • Fax : (028) 3825 4278
  • Email : greek.consulate.hcmc@gmail.com | capt-napoleon@cmi.vn
  • Website : https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/vietnam-en/about-us/contact.html
  • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/Greek-Honorary-Consulate?share

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Hy Lạp
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hy Lạp 🇬🇷 Địa chỉ: 20 Diamandidou street, 15452 Paleo psychiko, Athens, Greece 🇬🇷 Điện thoại: +30 210 612 8733; +30 210 675 3080 Fax: +30 210 612 8734 Email: vnemb.gr@gmail.