April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Lãnh Sự Danh Dự : Mrs. Thuy Duong Nu Le

  • Chúng tôi nhận được bản cập nhật địa chỉ mới là : KN Group, toà nhà Vista Verde, số 02 đường Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Tp HCM. (Ngoài ra, đây là địa chỉ từ website của chính phủ Iceland: tầng 9, toà nhà Vista Tower, số 628C xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM, Việt Nam)
  • Email : consul@icelandconsulate.vn | office@icelandconsulate.vn | secretary@icelandconsulate.vn
  • Điện thoại : (028) 6258 6611 – ext 134
  • Fax : N/A
  • Website : https://www.government.is/diplomatic-missions/country/?itemid=288a01ae-f204-11e7-9423-005056bc530c
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/cvKQ5VkyMns8qDdV9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Iceland tại thủ đô Hà Nội.

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Iceland gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Iceland tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Iceland Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Iceland vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.