April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Jordan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Jordan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Jordan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jordan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Jordan tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Jordan tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Jordan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Jordan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Jordan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Jordan are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Jordan are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Jordan 🇯🇴? We regret to let you know that there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate located in Jordan at this moment. Please contact to the Vietnam Embassies/Consulates in any other countries where you find closest and most convenient for you to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Jordan 🇯🇴. Options for citizens of Jordan getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.