April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 24 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 – 16:00
  • Điện thoại : (028) 3827 0555
  • Fax : (028) 3827 0111
  • Email : kuwaitconsulate@gmail.com | info@kuwaitconsulate-hochiminh.com
  • Website : Website: www.kuwaitconsulate-hochiminh.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/5r9r9iKT6ffPwPcz9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Kuwait tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Kuwait
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Kuwait in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 24 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : From Monday to Friday, 09:00 – 16:00 Phone : (028) 3827 0555 Fax : (028) 3827 0111 Email : kuwaitconsulate@gmail.com | info@kuwaitconsulate-hochiminh.

Embassy of Kuwait in Hanoi Address : 10 Le Hong Phong street, Ba Dinh district, Hanoi city, Vietnam. Phone : 024-38 489 955 | 024-38 489 966 | 024-38 489 977 Fax: 024-38489988 Email: ktembvn@gmail.

Citizens of Kuwait are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Kuwait are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Kuwait 🇰🇼? Please see below information of Embassy of Vietnam in Kuwait Address: Jabriya (Al-Jābiriyah), Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 🇰🇼 Telephone: + 965-25311450 + 965-25351593 Fax: + 965-25351592 P.O.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the State of Kuwait 🇰🇼 Address: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 🇰🇼 Tel : + 965-25311450 – 25351593 Fax : + 965-25351592 E-mail : vnemb.kw@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Kuwait 🇰🇼 Địa chỉ: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 🇰🇼 Điện thoại: (965) 25351593 ; 2531 1450 – 25359664 Fax: 25351592 Điện thoại ngoài giờ: (965) 25351593/25359664 E-mail : vnemb.kw@mofa.