April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 24 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 – 16:00
  • Điện thoại : (028) 3827 0555
  • Fax : (028) 3827 0111
  • Email : kuwaitconsulate@gmail.com | info@kuwaitconsulate-hochiminh.com
  • Website : Website: www.kuwaitconsulate-hochiminh.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/5r9r9iKT6ffPwPcz9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Kuwait tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN