April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Mauritania tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mauritania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Mauritania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mauritania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Mauritania tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mauritania gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mauritania gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Mauritania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Mauritania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Mauritania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Mauritania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Mauritania 🇲🇷. Options for citizens of Mauritania getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.