March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Mauritania tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Mauritania tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 9 Dong San Road, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing, China
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:00 – 12:00 | chiều từ 13:30 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65321703 | 65321346 | 65321396
  • Fax : +86-10-65321685
  • E-mail : ambarim@ambarim-beijing.com
  • Website : http://www.ambarim-beijing.com
  • Bản đồ chỉ đường : chưa có