April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Nepal tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nepal tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Nepal hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nepal tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Nepal tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Nepal gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Nepal gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Nepal tại Bangkok, Thái Lan.

TAGS Nepal
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Nepal Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Nepal vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Nepal 🇳🇵? Would you please find below for the address, phone, email, website, map & working time of the consulate of Vietnam in Kathmandu – Nepal: Consulate Of Vietnam in Nepal Address: 152 Rani Devi Marg, Lazimpat, Kathmandu – Nepal Phone: +977-1-4002315 Mobile:+9779851245203 E-mail: info@vietnamconsulate.org.

Consulate Of Vietnam in the Federal Democratic Republic of Nepal 🇳🇵 Address: 152 Rani Devi Marg, Lazimpat, Kathmandu, Nepal 🇳🇵 Phone: +977-1-4002315 Mobile:+9779851245203 E-mail: info@vietnamconsulate.org.