April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : phòng 804, tầng 8, toà nhà The Metropolitan, số 235 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12: 00 | chiều 13:00 đến 17:00
  • Điện thoại di động : +84 9018 07770
  • Fax : (028) 38226905
  • Email : Nzconsulate.Hcmc@nzte.govt.nz
  • Website : https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/asia/viet-nam/new-zealand-embassy/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/bZbt2nQgV7UF4LvC6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán New Zealand tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại New Zealand 🇳🇿 Địa chỉ: Level 21- Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terace, Wellington 6011 🇳🇿 Điện thoại: 4735912 Fax: 4735913 Email: embassyvn@clear.net.