May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Palestine tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Palestine tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palestine hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Palestine tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Palestine
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Palestine in Hanoi Address : Suite 201, E4B Trung Tu Diplomatic Compound, 06 Dang Van Ngu Street, Dong Da District, Hanoi city, Vietnam. Telephone: 024 38524013 | in Hanoi : 38524013 | outside Hanoi : 024 38524013 | outside Vietnam : 0084 24 38524013 Fax:024 35739149 E-mail: info@palestineembassy.