April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 7A đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (chỉ theo lịch hẹn trước)
  • Điện thoại : (028) 3825 0334
  • Fax : (028) 3823 6447
  • Email : info@panamaconsulatevn.com | panacons@hcm.fpt.vn
  • Website : http://panamaconsulatevn.com | https://mire.gob.pa/ministerio/embajada-y-consulado/ho-chi-minh-consulado-general-de-marina-mercante-de-panama/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/VLcaWy7BQJZHK3ny6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Panama tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Panama
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Panama in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 7A Le Thanh Ton street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Monday to Friday 9am – 5pm (by appointment only) Phone : (028) 3825 0334 Fax : (028) 3823 6447 Email : info@panamaconsulatevn.com | panacons@hcm.

Due to the friendly relations of the Government of Vietnam and the Republic of Panama, Vietnam has decided to offer a 90-day visa-free entry for all citizens of Panama. To be allowed entry into Vietnam, the citizen must be holding an ordinary passport that has a minimum validity of six months.

[Hà Nội, 07/06/2019] Phái đoàn Ngoại giao hai nước Việt Nam và Panama đã ký kết hiệp định miễn thị thực. Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tối đa 90 ngày.

According to the agreement between Vietnam – Panama signed on 07 June 2019  (effected on 15 January 2021), Panama ordinary passport holders are exempted from Vietnam visa for maximum 90 days. Also, Vietnamese ordinary passport holders are exempted from Panama visa for maximum 90 days.

It costs you $25 regardingless your nationality, purpose of visit if making e-visa application at the official website of the government of Vietnam : https://xuatnhapcanh.gov.

The normal processing time of the Vietnam e-visa for Panamanian passport holders is 3 business days, but there are situations when it will be delayed. Nevertheless, the processing is still quicker compared to when you apply from a Vietnam embassy.