Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Panama hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Panama tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Panama tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Panama hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Panama tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Panama hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Panama tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Panama tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại

Đại Sứ Quán Panama tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Panama hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Panama tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí

Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Panama tại thủ đô Hà Nội.

[Hà Nội, 07/06/2019] Phái đoàn Ngoại giao hai nước Việt Nam và Panama đã ký kết hiệp định miễn thị thực. Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tối đa 90 ngày.

Đại Sứ Quán Panama Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Panama 🇵🇦 Địa chỉ: EsquinaCalle 50 y 53, St. George Bank building, Piso 2nd, Ciudad de Panama 🇵🇦 Điện thoại: (507) 264 2551; (507) 264 2557 Fax: (507) 265 6056 Email: convietnam@cwpanama.

1