May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Panama tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Panama hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Panama tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Panama tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Panama
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Panama in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 7A Le Thanh Ton street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Monday to Friday 9am – 5pm (by appointment only) Phone : (028) 3825 0334 Fax : (028) 3823 6447 Email : info@panamaconsulatevn.com | panacons@hcm.

Due to the friendly relations of the Government of Vietnam and the Republic of Panama, Vietnam has decided to offer a 90-day visa-free entry for all citizens of Panama. To be allowed entry into Vietnam, the citizen must be holding an ordinary passport that has a minimum validity of six months.

[Hà Nội, 07/06/2019] Phái đoàn Ngoại giao hai nước Việt Nam và Panama đã ký kết hiệp định miễn thị thực. Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tối đa 90 ngày.