April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Panama tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Panama hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Panama tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Panama tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

[Hà Nội, 07/06/2019] Phái đoàn Ngoại giao hai nước Việt Nam và Panama đã ký kết hiệp định miễn thị thực. Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tối đa 90 ngày.

Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Panama 🇵🇦 Địa chỉ: EsquinaCalle 50 y 53, St. George Bank building, Piso 2nd, Ciudad de Panama 🇵🇦 Điện thoại: (507) 264 2551; (507) 264 2557 Fax: (507) 265 6056 Email: convietnam@cwpanama.