May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Panama tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Panama hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Panama tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Panama tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Panama tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Panama hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Panama tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

[Hà Nội, 07/06/2019] Phái đoàn Ngoại giao hai nước Việt Nam và Panama đã ký kết hiệp định miễn thị thực. Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tối đa 90 ngày.

Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Panama 🇵🇦 Địa chỉ: EsquinaCalle 50 y 53, St. George Bank building, Piso 2nd, Ciudad de Panama 🇵🇦 Điện thoại: (507) 264 2551; (507) 264 2557 Fax: (507) 265 6056 Email: convietnam@cwpanama.