April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Paraguay tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Paraguay tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Paraguay hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Paraguay tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Paraguay tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Paraguay gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Paraguay gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Paraguay tại Tokyo, Nhật Bản.

TAGS Paraguay
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Paraguay Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Paraguay vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.