May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Rwanda tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Rwanda tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Rwanda hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Rwanda tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Rwanda tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Rwanda
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Rwanda in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Rwanda in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Rwanda in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Rwanda Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Rwanda vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.