April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Samoa tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Samoa tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Samoa hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Samoa cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Samoa tại thủ đô Hà Nội

TAGS Samoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Samoa Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Samoa vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

So how do you go about applying for a Vietnam e-visa for citizens of Samoa? It’s simple. Refer to the steps below: Go online.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Samoa 🇼🇸. Options for citizens of Samoa getting a visa for Vietnam: Apply online for electronic visa or Vietnam e-visa (30 days, single entry).

Are you looking to travel to Vietnam anytime from Samoa? Then you must apply for a Vietnam e-visa. As per the guidelines of the government of Vietnam, Samoa is not included in the exemption list to travel into Vietnam.