April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Senegal tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Senegal tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Senegal hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Senegal tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng chưa có Đại Sứ Quán Senegal tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Senegal gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Senegal gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Senegal
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Senegal Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Senegal vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Senegal 🇸🇳? We regret to let you know that there is currently no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate located in Senegal. Please contact to the Vietnam Embassies/Consulates in any other country where you find closest and most convenient for you to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Senegal 🇸🇳. Options for citizens of Senegal getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.