April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : tầng 12, số 126 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/15r16DZXWE5ZmBaL8

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Serbia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Serbia tại Jakarta, Indonesia.

TAGS Serbia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Serbia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Floor 12, 126 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/15r16DZXWE5ZmBaL8 Please note : There is NO Embassy of Serbia in Hanoi.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Serbia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Serbia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

E-visa is the most preferred method for applying the Vietnam visa. Serbian passport holders just need to fill the online application provided in the website.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Serbia 🇷🇸. Options for citizens of Serbia getting a visa for Vietnam: Apply online for electronic visa or Vietnam e-visa (30 days, single entry).

Are you blinking how to apply for cheap Vietnam e-visa for Serbia citizen? Then you are at the right place. Continue reading this article to get the insight into the different types of Vietnam visa processing.