April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Síp (Cyprus) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Síp (Cyprus) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 149B đường Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 2229 4449
  • Fax : (028) 3821 7592
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Q3PjZ1UBU78aLhPTA

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Dự Síp (Cyprus) hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Dự Síp (Cyprus) gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Cyprus tại New Delhi, Ấn Độ.

TAGS Cyprus
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Cyprus in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 149B Truong Dinh Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 2229 4449 Fax : (028) 3821 7592 Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/Q3PjZ1UBU78aLhPTA 👉 Please note : There is NO Embassy of Cyprus in Hanoi.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cyprus Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cyprus vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

For minors who are coming with their parents to Vietnam, they must have a separate e-Visa if they already have their passport. But for those who are sharing a passport with their parents or guardian, they can also share the e-Visa.

It’s $25 for applicant apply e-visa directly at the website of the government https://xuatnhapcanh.gov.

Citizens of Cyprus are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Cyprus are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.