April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 64 – 68 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 08:00 – 12:30 & chiều 13:00 -17: 00 | riêng Thứ sáu, 08:00 -13:30
  • Điện thoại : (028) 2251 8888
  • Fax : (028) 3825 0999
  • Email : hono.consul@mailinh.vn | honoraryconsulategeneral.sk@gmail.com
  • Website : https://www.mzv.sk/web/en/consular_info/slovak_honorary_consulates_abroad/-/asset_publisher/Uazsbsq51b8l/content/generalny-honorarny-konzulat-hociminovo-mesto/10182
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7wFQ6yUSKET1odiN8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Slovakia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Slovakia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 64 – 68 Hai Ba Trung Street, District 1, Ho Chi Minh city (HCMC) Working hours : Monday to Thursday, 08:00 – 12:30 | 13:00 -17:00 | Friday 08:00 -13:30 Phone : (028) 2251 8888 Fax : (028) 3825 0999 Email : hono.consul@mailinh.

Embassy of Slovakia in Hanoi Address : 12 Ba Huyen Thanh Quan Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam. Phone : +84 2437347601 | +84 2437347602 Fax: +84 2437347603 Email: emb.

When applying for the e-visa online, Slovak passport holders will be asked to upload some requirements. Here’s what you need to prepare for your visa application.

Vietnam e-visa is considered as one of the easiest and simplest methods of applying the Vietnam visa. Slovak passport holders can apply for the visa even from the convenience of your home.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Slovakia 🇸🇰? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Slovakia Address: No. 15 Dunajska Str.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Bratislava, Slovakia 🇸🇰 Address: Dunajska 15, 81108 Bratislava, Slovakia 🇸🇰 Tel: +421 2 5245 4263 – Fax: +421 2 5245 4273 Email: vnembassy_sk@yahoo.com Website: https://vnembassy-bratislava.