April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 64 – 68 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 08:00 – 12:30 & chiều 13:00 -17: 00 | riêng Thứ sáu, 08:00 -13:30
  • Điện thoại : (028) 2251 8888
  • Fax : (028) 3825 0999
  • Email : hono.consul@mailinh.vn | honoraryconsulategeneral.sk@gmail.com
  • Website : https://www.mzv.sk/web/en/consular_info/slovak_honorary_consulates_abroad/-/asset_publisher/Uazsbsq51b8l/content/generalny-honorarny-konzulat-hociminovo-mesto/10182
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7wFQ6yUSKET1odiN8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Slovakia 🇸🇰 Địa chỉ: Số 15 phố Dunajska, Bratislava, Slovakia, PO 81108 🇸🇰 Điện thoại: (+421 2) 5245 1263 Fax: (+421 2) 5245 1273 Email: office@vietnamembassy.sk; vnembassy_sk@gmail.