Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Slovakia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovakia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovakia tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành

Đại Sứ Quán Slovakia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Slovakia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Slovakia Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Slovakia 🇸🇰 Địa chỉ: Số 15 phố Dunajska, Bratislava, Slovakia, PO 81108 🇸🇰 Điện thoại: (+421 2) 5245 1263 Fax: (+421 2) 5245 1273 Email: office@vietnamembassy.sk; vnembassy_sk@gmail.

1