April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Slovakia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovakia tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Slovakia 🇸🇰 Địa chỉ: Số 15 phố Dunajska, Bratislava, Slovakia, PO 81108 🇸🇰 Điện thoại: (+421 2) 5245 1263 Fax: (+421 2) 5245 1273 Email: office@vietnamembassy.sk; vnembassy_sk@gmail.