May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Slovakia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovakia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Slovakia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Slovakia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 64 – 68 Hai Ba Trung Street, District 1, Ho Chi Minh city (HCMC) Working hours : Monday to Thursday, 08:00 – 12:30 | 13:00 -17:00 | Friday 08:00 -13:30 Phone : (028) 2251 8888 Fax : (028) 3825 0999 Email : hono.consul@mailinh.

Embassy of Slovakia in Hanoi Address : 12 Ba Huyen Thanh Quan Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam. Phone : +84 2437347601 | +84 2437347602 Fax: +84 2437347603 Email: emb.