April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Turkey
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Turkey 🇹🇷? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Turkey Address: Koza Sokak No 109. Gaziosmanpasa Ankara, Turkey Telephone: 090 312 –  446 8049 Fax: 446 5623 Code: 090 312 Email:dsqvnturkey@yahoo.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Ankara, Turkey 🇹🇷 Address: 414 Sokak, No: 14, Birlik Mahallesi,06610 Çankaya, Ankara, Turkey 🇹🇷 Tel: + 90 (312) 446 8049 – Fax: + 90 (312) 446 5623 Hotline: +905346375328 Email: dsqvnturkey@yahoo.com Consular section: dsqvnturkey@gmail.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ 🇹🇷 Địa chỉ: Birlik Mahallesi, 414 Sokak, No. 14, Cankaya, Ankara, Turkey 🇹🇷 Diện thoại: +90 (312) 44680490 Fax: +90 (312) 4465623 Email: dsqvnturkey@yahoo.