April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 146 – E15, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09:00 – 12:00 | chiều 13:30 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 3519 2334/35
  • Fax : (028) 3519 2337
  • Email : generalconsulatesweden@gmail.com
  • Website : https://www.swedenabroad.se/en/embassies/vietnam-hanoi/contact/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/D2BNC46TPnWw9Gx6A

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Sweden
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Sweden in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 146 – E15, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 09:00 – 12:00 | 13:30 – 17:00 Phone : (028) 3519 2334/35 Fax : (028) 3519 2337 Email : generalconsulatesweden@gmail.

Swedish citizens who wish to apply for an e-visa to Vietnam can simply go online and apply from the website of Vietnam Immigration. Of course, as with any visa application, you are required to submit certain requirements.

Citizens of Sweden won’t need a visa if staying for fewer than 15 days. Vietnam visa waiver program citizens of Sweden should apply for a visa if intending to stay for more than 15 days.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Sweden 🇸🇪? Please see below for information of Vietnam embassy in Stockholm, Sweden Address: Örby Slottsvägen 26, 125 71 Älvsjö, Stockholm, Sweden 🇸🇪 Telephone: +46 8 55 62 1077/ 1071. Fax: +46 8 55 62 1080 Email: vnemb.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Stockholm, Sweden 🇸🇪 Address: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Stockholm, Sweden 🇸🇪 General line: +46-08-5562 1095/1077/1071 Fax: +46-08-5562 1080 Email: vnemb.se@mofa.

Đại Sứ  Quán Việt Nam tại Thụy Điển 🇸🇪 Địa chỉ: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Sweden 🇸🇪 Điện thoại: 5562 1059/ 1077/ 1071 Fax: 5562 1080 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 55621085; 0734972370; 0736521609 Email: vnemb.se@mofa.