April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 146 – E15, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09:00 – 12:00 | chiều 13:30 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 3519 2334/35
  • Fax : (028) 3519 2337
  • Email : generalconsulatesweden@gmail.com
  • Website : https://www.swedenabroad.se/en/embassies/vietnam-hanoi/contact/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/D2BNC46TPnWw9Gx6A

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ  Quán Việt Nam tại Thụy Điển 🇸🇪 Địa chỉ: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Sweden 🇸🇪 Điện thoại: 5562 1059/ 1077/ 1071 Fax: 5562 1080 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 55621085; 0734972370; 0736521609 Email: vnemb.se@mofa.