Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thuỵ Điển (Sweden) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thuỵ Điển (Sweden) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Thuỵ Điển (Sweden) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thuỵ Điển (Sweden) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Thuỵ

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Thuỵ Điển :

Đại Sứ  Quán Việt Nam tại Thụy Điển 🇸🇪 Địa chỉ: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Sweden 🇸🇪 Điện thoại: 5562 1059/ 1077/ 1071 Fax: 5562 1080 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 55621085; 0734972370; 0736521609 Email: vnemb.se@mofa.

1