April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Thuỵ Điển (Sweden) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ  Quán Việt Nam tại Thụy Điển 🇸🇪 Địa chỉ: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Sweden 🇸🇪 Điện thoại: 5562 1059/ 1077/ 1071 Fax: 5562 1080 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 55621085; 0734972370; 0736521609 Email: vnemb.se@mofa.