May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thuỵ Điển (Sweden) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Sweden
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Sweden in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 146 – E15, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 09:00 – 12:00 | 13:30 – 17:00 Phone : (028) 3519 2334/35 Fax : (028) 3519 2337 Email : generalconsulatesweden@gmail.