May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Tunisia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Tunisia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Tunisia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Tunisia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Tunisia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Tunisia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Tunisia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Tunisia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Tunisia in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tunisia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tunisia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.