April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 71-73-75 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 10:00 – 12:00 | chiều 14:00 – 16:00 (chỉ theo lịch hẹn trước)
  • Điện thoại : (028) 3719 7371
  • Fax : (028) 3719 5738
  • Email : uruviet.loanfoster.con@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/uPEFrrcNXPiCxvCH7

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Uruguay tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN