April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 127A đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3622 8833
  • Fax: (028) 3622 8844
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/juMBC93suy6LSte48
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Vanuatu Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Vanuatu vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.