April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Venezuela tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Venezuela tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Venezuela hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Venezuela tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Venezuela
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Venezuela in Hanoi Address: 675 Lac Long Quan Street, D6B-01 Vuon Dao Compound, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3759 2788 | in Hanoi : 3759 2788 | outside Hanoi : 024 3759 2788 | outside Vietnam : 0084 24 3759 2788 Email : embavenezhanoiv@gmail.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam at the Bolivarian Republic of Venezuela 🇻🇪 Address: 9NA Transversal, Entre 6TA Y 7MA Avenidas, Quinta Las Mercedes, Venezuela 🇻🇪 Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela Tel: +58 212 6357402 Fax: +58 212 2647324 E-Mail: embavive@yahoo.